Spring naar content

Tolken

Iemand nodig die de Adamarobe gebarentaal machtig is, om een Ghanees te kunnen vertalen? Of misschien iemand die het Uyghur onder de knie heeft om een Mongool te kunnen verstaan? Niets is te gek, AAPEHA regelt het voor u.

Congrestolken

Hebt u een congrestolk nodig omdat een deskundige uit een bepaald land komt spreken tijdens een congres? Wij leveren u graag onze congrestolken, in en uit alle talen over de wereld. Hebt u snel een congrestolk nodig? Spoedeisende klussen zijn onze specialiteit. U kunt ons dag en nacht bereiken. Ook op facilitair gebied heeft Aapeha alle noodzakelijke ondersteunende apparatuur om uw congres probleemloos te laten verlopen.

Een vakbekwame tolk is van grote waarde tijdens uw congres met een buitenlandse spreker. Een tolk moet niet alleen vakkundig vertalen, hij moet ook kennis hebben van het gespreksonderwerp. Zo moet een tolk bij een medisch congres ook thuis zijn in het medisch jargon. Wij bieden u professionele tolken op elk terrein. Wat het onderwerp ook is, u kunt bij ons rekenen op een vertaling van hoge kwaliteit

Werkt u met buitenlandse sprekers tijdens een congres, dan hebt u niet alleen met een taalbarrière te maken, maar ook met culturele verschillen. Een goede tolk interpreteert niet alleen de woorden, maar ook de cultuur. Gebaren betekenen niet in alle landen hetzelfde en dat geldt ook voor expressie. Daarnaast houdt de tolk rekening met de opvattingen en achtergronden van de spreker en luisteraars, want alleen dan kan hij borg staan voor een goede onderlinge communicatie

> Direct aanvragen

Gerechtstolken

U verdedigt een verdachte van buitenlandse afkomst? In de cel zit een vluchteling met een buitenlands dialect? U bent mediator in een echtscheidingsprocedure, waarbij één van de ex-partners slecht Nederlands spreekt? Wij leveren u graag een gerechtstolk, in en uit alle talen over de gehele wereld.

Tijdens de voorbereiding van de rechtsgang is de samenwerking met een vakbekwame gerechtstolk waardevol. Zowel de aanklager als de advocaat kan de zaak pas goed voorbereiden als er communicatie is geweest met de verdachte. Ook in de rechtszaal is het werk van de gerechtstolk belangrijk. Een objectieve vertaling van het verhaal van de verdachte is essentieel voor de goede rechtsgang. Daarnaast moet de vertaling van requisitoir en pleidooi duidelijk en objectief zijn. Daar heeft de verdachte immers recht op.

Een gerechtstolk moet niet alleen vakkundig  vertalen, hij moet ook enige kennis hebben van het gespreksonderwerp en de culturele achtergrond van de verdachte. Een tolk tijdens een proces over medische strafbare feiten moet ook verstand hebben van dit onderwerp. Wij bieden u professionele gerechtstolken op elk terrein en in elke taal. Wat het onderwerp ook is, u kunt bij ons rekenen op een vertaling van hoge kwaliteit.

> Direct aanvragen

Gesprekstolken

Hebt u een gesprekstolk nodig omdat een deskundige uit een bepaald land iets met u komt bespreken? Wij leveren u graag onze gesprekstolken in en uit alle talen over de hele wereld.

Tijdens besprekingen met buitenlandse gesprekspartners hebt u niet alleen met een taalbarrière te maken, maar ook met culturele verschillen. Een goede tolk interpreteert niet alleen de woorden, maar ook de cultuur. Gebaren betekenen niet in alle landen hetzelfde en dat geldt ook voor expressie. Daarnaast houdt de tolk rekening met de opvattingen en achtergronden van alle gesprekspartners, want alleen dan kan hij borg staan voor een goede onderlinge communicatie.

Een goede tolk is betrouwbaar en verliest nooit zijn of haar neutrale houding. Hij of zij neemt niet deel aan uw gesprek, maar brengt op onpartijdige wijze de boodschap over.

> Direct aanvragen

Fluistertolken

Hebt u een fluistertolk nodig omdat u een internationale vergadering of conferentie organiseert of bijwoont? Wij leveren u graag een fluistertolk, in en uit alle talen over de gehele wereld.

Een tolk vertaalt gesproken taal. Een fluistertolk start met vertalen wanneer de spreker begint te praten. De fluistertolk zit naast of achter de luisteraar en fluistert de vertaling in diens oor. Vaak worden fluistertolken ingezet bij kleinere gezelschappen en simultaantolken bij grotere gezelschappen.

> Direct aanvragen

Simultaantolken

Hebt u een simultaantolk nodig omdat u een internationale conferentie organiseert of bijwoont? Wij leveren u graag een tolk, in en uit alle talen over de gehele wereld.

Een tolk vertaalt gesproken taal. Een simultaantolk start met vertalen wanneer de spreker begint te praten. Dit gebeurt doorgaans vanuit een cabine en de luisteraars horen de vertaling door een koptelefoon of een oortje. Om simultaan te tolken heeft de tolk dus apparatuur nodig. Ook op facilitair gebied heeft Aapeha alle noodzakelijke ondersteunende apparatuur om uw conferentie probleemloos te laten verlopen.

> Direct aanvragen